Założenia i regulamin FALi 2022

I. WARTOŚCI, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ FALa 2022

 • SPOŁECZNOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE
 • FEMINIZM/Y, WEGANIZM, EKOLOGIA
 • RÓŻNORODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ
 • WZAJEMNA EDUKACJA I ROZWÓJ
 • BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ
 • WYMIANA I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

FALa jest edukacyjno-rozwojową inicjatywą feministyczną dla kobiet1 i osób transpłciowych i niebinarnych.

FALa odbywa się od 2002 roku. Inicjatorką FALi jest grupa nieformalna Ulica Siostrzana. Ulica Siostrzana to społeczność osób, które brały wcześniej udział w FALi i angażują się w bieżącym roku w organizację kolejnej. Oznacza to, że skład grupy organizacyjnej zmienia się co roku. Jeśli chcesz nas poznać i dowiedzieć się, kto w tym roku organizuje FALę, wejdź w zakładkę „FALA 2022/ Poznaj nas”.

Wszystkie osoby, które angażują się w organizację FALi, robią to na zasadzie wolontariatu (nieodpłatnie), a jedyną gratyfikacją jest obniżenie kosztów noclegu i wyżywienia. FALa nie generuje zysku. Staramy się obniżyć koszty zdobywając wsparcie od sponsorów, a jednocześnie trzymając się wysokich standardów etycznych. Formalnie, administracyjnie i księgowo Ulicę Siostrzaną wspiera stowarzyszenie Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Fundamentalna jest dla nas zasada współodpowiedzialności wszystkich osób współtworzących FALę za atmosferę, bezpieczeństwo, wymiar edukacyjny, jedzenie i przestrzeń. Dlatego m.in. dzielimy się zadaniami w ramach dyżurów, a propozycję poprowadzenia zajęć może zgłosić każda osoba uczestnicząca.

Wszystkie i wszyscy mamy wpływ na to, żeby FALa była przestrzenią:

 • bezpieczną, czyli taką, w której każda osoba zobowiązuje się do niestosowania przemocy, szanowania granic zarówno psychicznych, jak i fizycznych innych osób, i w której osoby uczestniczące podejmują się reagowania na przemoc, której są świadkiniami,
 • włączającą, czyli taką, w której żadna z osób nie będzie wykluczana (np. ze względu na to, że ma lub nie ma dzieci, ze względu na orientację psychoseksualną czy miejsce pochodzenia),
 • otwartą, czyli taką, w której różne opinie i punkty widzenia mogą zostać wypowiedziane, usłyszane i dyskutowane – z szacunkiem dla innych osób,
 • równościową, czyli taką, która opiera się na poszanowaniu potrzeb i autonomii innych osób i w której każda z osób uczestniczących ma takie same prawa.

II. PROGRAM

Program zajęć na FALi powstaje w oparciu o propozycje zgłoszone przez osoby uczestniczące (w osobnym formularzu, wypełnianym po zgłoszeniu się na FALę). Nad ułożeniem programu czuwa Grupa Programowa Ulicy Siostrzanej. Ostateczny plan zajęć wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi wysyłany jest mailem około 2 tygodnie przed rozpoczęciem FALi.

Jeśli masz pomysł na zajęcia w formie wykładu, pogadanki, szkolenia, gry itp. – koniecznie zgłoś swoją propozycję! Informacji jak to zrobić szukaj w formularzu zgłoszeniowym. Zobacz na stronie internetowej, jak różnorodne rzeczy działy się dotychczas na FALi. Jeśli masz film, muzykę, książki, gry, którymi chciałabyś się podzielić w czasie spotkania z innymi osobami uczestniczącymi – przywieź je z sobą (a potem zabierz z powrotem do domu :)). Jeśli masz jakiś pomysł na spędzanie czasu wolnego na FALi – zaproponuj go! Wspólnie tworzymy FALę.

Na początku FALi odbywa się spotkanie powitalne, na którym rozmawiamy o zasadach oraz zapisujemy się na zajęcia.

FALa jest podzielona na bloki zajęciowe. Między blokami zajęciowymi jest dzień wolny na odpoczynek, w trakcie którego odbywają się tylko luźne, zaproponowane spontanicznie zajęcia. Wieczorami odbywają się pokazy filmów, dyskusje, potańcówki, ogniska itp.

Od kilku lat w FALi uczestniczą zarówno osoby mówiące po polsku, jak i osoby, dla których pierwszym językiem jest język rosyjski. Na FALę zapraszamy także osoby Głuche. Możliwe, że część zajęć oraz spotkania całej społeczności będą tłumaczone na inny język, niż polski (np. na język rosyjski lub Polski Język Migowy – PJM).

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Osoby uczestniczące

W FALi może wziąć udział około 65 osób dorosłych oraz 15 dzieci w wieku powyżej 3 lat, w tym:

 • dziewczynki od 3-ego do 13-ego roku życia; powyżej tego wieku dziewczynki uczestniczą w FALi na takich samych zasadach, jak osoby dorosłe,
 • chłopcy od 3-ego do 10-ego roku życia – jeśli nie byli wcześniej na FALi,
 • chłopcy od 3-ego do 11-ego roku życia – jeśli byli już wcześniej na FALi,
 • dzieci niebinarne i transpłciowe od 3-ego do 13-ego roku życia – powyżej tego wieku uczestniczą w FALi na takich samych zasadach, jak osoby dorosłe.

Nie rekomendujemy przyjazdu na FALę z dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. Jeśli masz taki pomysł koniecznie skonsultuj to z nami. Chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami w tym obszarze.

Fala jest otwarta dla kobiet* oraz osób z doświadczeniem życia jako kobiety lub dziewczynki, w tym osób transpłciowych, transgenderowych i niebinarnych.

FALa jest dedykowana osobom dorosłym, które mogą przyjechać z dziećmi. W trakcie zajęć dla dorosłych dzieci mają swoje warsztaty:

 • młodsze dzieci: pomiędzy śniadaniem i obiadem,
 • starsze dzieci: pomiędzy śniadaniem i obiadem oraz po obiedzie do godz. 17:00.

2. Czas trwania i pobyt

FALa trwa 10 dni: od 28 lipca do 7 sierpnia 2022 r. (czw. – ndz.). Zasadą jest udział w całości FALi (od 28 lipca do 7 sierpnia 2022 r.).

Jeśli wydarzy się sytuacja nagła/losowa (np. zachorujesz) i nie przyjedziesz na FALę lub będziesz musiała z niej wyjechać przed końcem, poinformuj o tym koniecznie osoby z Ulicy Siostrzanej. Zgodnie z ideą współtworzenia społeczności, dbaj o to, by inne uczestniczki nie niepokoiły się Twoją nieobecnością.

Każda osoba, która przyjedzie na FALę, będzie zobowiązana do stosowania zasad określonych w załączniku“Zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego”, które stanowią osobny dokument. Zasady te mogą ulec zmianie. Zaproszenie na FALę piszemy pół roku przed planowaną datą i żadna z nas nie wie, jakiego rodzaju obostrzenia będą obowiązywały w lipcu i sierpniu. Dlatego będziemy prosiły o stosowanie się do obowiązujących wówczas zasad.

Nie przyjeżdżaj na FALę, jeśli jesteś chora lub masz objawy choroby zakaźnej przenoszonej drogą kropelkową. Przyjeżdżając w takim stanie możesz zarazić inne osoby. Po przyjeździe na miejsce, w którym będzie odbywać się FALa, każda osoba będzie miała zmierzoną temperaturę i będzie proszona o wypełnienie oświadczenia dot. Covid-19. Osoby, które będą miały podwyższoną temperaturę lub w oparciu o oświadczenie stwierdzone zostanie niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem, zostaną poproszone o wyjazd lub umieszczone w izolacji.

3. Wspólne dbanie o przestrzeń i jedzenie – dyżury

W czasie FALi dzielimy się pracą związaną z dbaniem o przestrzeń i jedzenie. Każda osoba kilka razy będzie pełnić dyżury:

 • kuchenny (przygotowywanie i podawanie posiłków, sprzątanie po posiłkach)
 • sprzątaniowy (sprzątanie wspólnych przestrzeni – łazienki, sal, korytarzy, jadalni itp.).

Pomyśl jaka to cudowna sytuacja: poza kilkoma dyżurami ktoś dla Ciebie sprząta i gotuje!

Zapisy na dyżury odbywają się pierwszego dnia FALi. Jeśli z jakichś względów (np. zdrowotnych) nie możesz odbyć danego dyżuru, możesz zaproponować inne działanie (Twój „wkład” w wydarzenie).

Osoby z Ulicy Siostrzanej przygotowują miejsce na przybycie wszystkich osób, dbają o zaopatrzenie oraz bieżące kwestie organizacyjne. Z tego powodu nie biorą udziału w dyżurach. Po zakończeniu FALi razem sprzątamy wspólną przestrzeń.

4. Zakwaterowanie i warunki pobytu

FALa 2022 odbędzie się w Miejscu Inicjatyw Pozytywnych „Kacze Bagno” (miejscowość Kurzętnik, nieopodal Nowego Miasta Lubawskiego: kaczebagno.pl).

Śpimy w przywiezionych przez siebie namiotach lub na łóżkach piętrowych w sali wieloosobowej, która może pomieścić 16 osób. Sala znajduje się na pierwszym piętrze budynku i jest niedostępna dla osób poruszających się na wózku. Jeśli potrzebujesz skorzystać z noclegu w sali, weź pod uwagę, że:

 • może zdarzyć się, że w sali będą spać dzieci;
 • w budynku nie mogą spać zwierzęta.

Oprócz pola namiotowego dysponujemy jednym dużym budynkiem i jednym mniejszym. W obu znajdują się sale na zajęcia, kącik do spędzania wolnego czasu, kuchnia oraz łazienki. Jedna z łazienek w godzinach porannych i wieczornych będzie przeznaczona wyłącznie dla osób z dziećmi. Łazienka na parterze jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Zajęcia będą odbywać się w salach w budynku lub na świeżym powietrzu (w zależności od potrzeb osób prowadzących i uczestniczących oraz od pogody).

W godzinach zajęć na terenie Kaczego Bagna obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. We wspólnej przestrzeni – wyłącznie poza budynkami – zostaną wydzielone strefy, w których można palić papierosy. Zostaną także wyznaczone strefy, w których po godzinach zajęć można spożywać alkohol.

Osoba, co do której istnieje podejrzenie, że może zarażać, będzie zobowiązana do skorzystania z izolatki do momentu organizacji transportu, który pozwoli jej na dojazd do miejsca zamieszkania.

Staramy się minimalizować negatywny wpływ obozu na środowisko naturalne: sortujemy śmieci, oszczędzamy wodę i prąd, przygotowujemy wegańskie posiłki.

W pobliżu znajdują się jeziora i las. Teren jest częściowo ogrodzony.

5. Dostępność

Staramy się, aby FALa była jak najbardziej dostępna dla osób o różnych potrzebach i możliwościach – zarówno pod względem fizycznym, jak i ekonomicznym.

Jeśli chcesz przyjechać na FALę, ale nie masz możliwości pokryć całkowitej kwoty za udział w obozie, poinformuj nas o tym. Będziemy wspólnie szukać rozwiązań, żeby jednak tówj przyjazd był możliwy.

Parter obu budynków w znacznej mierze jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Jeśli masz szczególne potrzeby związane ze swobodnym poruszaniem się po terenie Kaczego Bagna – daj nam znać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana zagospodarowania przestrzeni później może być trudna.

Jeśli doświadczasz niepełnosprawności wzroku, skontaktuj się z nami postaramy się dostosować zajęcia i materiały do Twoich potrzeb.

Jeśli doświadczasz niepełnosprawności słuchu, możesz przyjechać na FALę z tłumaczką/tłumaczkami. W razie potrzeby oferujemy możliwość pokrycia przez Ulicę Siostrzaną kosztów noclegów i wyżywienia tłumaczek.

6. Jedzenie

W trakcie FALi wszystkie osoby uczestniczące dbają o to, aby na naszym stole każdego dnia znalazły się trzy wegańskie posiłki (takie same dla dzieci i dorosłych). Naszą pracę w kuchni będą koordynowały dwie osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie, przygotowanie menu i posiłków (z pomocą osób pełniących w danym dniu dyżury kuchenne).

W trakcie FALi korzystamy z talerzy i sztućców dostępnych w Kaczym Bagnie. Po każdym posiłku naczynia będą myte w zmywarce i wyparzane – zwiększa to higienę i bezpieczeństwo na FALi. Nie przywoź własnej zastawy. Zabierz ze sobą tylko kubek (np. termiczny) lub, ewentualnie, nietłukące się naczynia dla dzieci, których będziesz używać tylko Ty.

FALa jest przestrzenią wolną od mięsa. Na terenie Kaczego Bagna nie jemy mięsa, nie przechowujemy go także w lodówkach ani w pomieszczeniach wspólnych (kiełbasa na ognisku to też mięso).

Nie ma możliwości samodzielnego przygotowywania posiłków ani przechowywania swoich produktów spożywczych w lodówkach we wspólnej kuchni. Postaramy się zapewnić ogólnodostępną lodówkę, znajdującą się poza kuchnią.

Jeśli masz specjalne potrzeby żywieniowe, napisz nam o tym w formularzu zgłoszeniowym.

7. Koszt

Wspólnie dzielimy się kosztami FALi. Proponujemy następujący podział:

Opłata za udział osoby dorosłej

 • Koszt standardowy: wpłata do 15 maja: 850,00 PLN
 • Koszt standardowy: wpłata po 15 maja: 1000,00 PLN
 • Koszt obniżony (dla osób, które nie mają możliwości pokrycia pełnych kosztów)
 • Koszt wspierający udział innych osób: 1000+ PLN

Opłata za udział dziecka

 • Koszt standardowy: wpłata do 15 maja: 430 zł
 • Koszt standardowy: wpłata po 15 maja: 500 zł

Bez względu na to, czy przyjedziesz na FALę, czy nie, możesz zdecydować się na darowiznę solidarnościową i wesprzeć finansowo udział w FALi osób, które nie mogą pozwolić sobie na pokrycie kosztu swojego udziału.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z możliwością przyjechania na FALę. O możliwości przyjechania decyduje kolejność wpłat pokrywających koszty. O tym, jak dokonać wpłaty, dowiesz się z maila po otrzymaniu przez nas Twojego zgłoszenia. Wpłaty kosztów należy dokonać jednorazowo lub ratami.

Jeśli nie masz dostępu do Internetu albo z innych powodów nie możesz posłużyć się formularzem – zadzwoń do nas. Wyślemy formularz pocztą zwykłą, e-mailem lub przekażemy Ci pytania telefonicznie.

Po dokonaniu wpłaty otrzymasz maila z potwierdzeniem możliwości przyjazdu. Maila wysyłamy zazwyczaj na początku tygodnia.

Jeśli po dokonaniu wpłaty pokrywającej koszty i umożliwiającej przyjazd na FAlę będziesz musiał/a zrezygnować z przyjazdu:

 • do 15 czerwca 2022: otrzymasz zwrot całości wpłaty,
 • pomiędzy 15 czerwca do 15 lipca 2022: otrzymasz zwrot połowy wpłaconej kwoty,
 • po 15 lipca 2022: nie otrzymasz zwrotu wpłaconej kwoty, chyba że Twoja nieobecność będzie spowodowana nagłym wydarzeniem losowym – wtedy możliwy jest zwrot 30% wniesionego kosztu.

Za zaistnienie siły wyższej (rozumianej jako nagłe, nieprzewidziane okoliczności o charakterze zewnętrznym), która może spowodować, że realizacja Inicjatywy Feministyczno – Queerowa Akcja Letnia 2022 może być utrudniona lub wręcz niemożliwa, inicjatorki z Ulicy Siostrzanej nie ponoszą odpowiedzialności. O wszelkich zmianach oraz konkretnych powodach ich wprowadzenia Ulica Siostrzana powiadomi w przeciągu 48 godzin od zaistnienia stanu siły wyższej drogą mailową (na adresy mailowe podane w ankiecie zgłoszeniowej). W takim przypadku wpłacone środki zostaną zwrócone na wniosek osoby wpłacającej.

FALa odbywa się także dzięki wsparciu rzeczowemu od sponsorów/ek i donatorów/ek. Jeśli masz dostęp np. do producentów/ek jedzenia lub np. środków czystości, powiedz nam o tym koniecznie lub sama zostań donatorką FALi!

8. Udział zwierząt w FALi

Istnieje możliwość przyjazdu z psem lub innym zwierzęciem, ale zwierzęta nie mogą wchodzić do żadnego z budynków (ta zasada nie dotyczy psów asystujących i psów-przewodników).

Jeśli planujesz przyjazd ze zwierzakiem, napisz o tym w formularzu zgłoszeniowym. Weź pod uwagę, że na FALi panują warunki, które mogą być dla niego trudne (m.in. dużo obcych ludzi, w tym dzieci, obecność innych zwierząt, spędzanie czasu bez Ciebie, kiedy będziesz brać udział w zajęciach, niepełne ogrodzenie terenu). Zdarzało się, że spokojne i bezproblemowe zwierzaki, na FALi – w nowym otoczeniu i wśród dużej grupy ludzi – zachowywały się w sposób nieprzewidziany (np. łagodne dotychczas psy gryzły się z innymi psami).

Może zdarzyć się też tak, że w FALi będą uczestniczyć osoby, które boją się zwierząt (np. psów) lub są na nie uczulone. Jeśli okaże się, że obecność zwierzęcia będzie ograniczać możliwość uczestnictwa którejś z osób lub zwierzę będzie zachowywać się w sposób uciążliwy albo niebezpieczny, będziesz musiała zabrać je do domu. Do tej pory takie sytuacje zdarzały się jednak bardzo rzadko.

Podczas FALi obowiązują następujące zasady dotyczące obecności zwierząt:

 • Zwierzęta nie mają wstępu do budynku. Przyjeżdżając na FALę ze zwierzakiem, zaplanuj dla niego nocleg (np. miejsce w namiocie); ta zasada nie dotyczy psów-przewodników i psów asystujących.
 • Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za swoje zwierzę i jego zachowanie, w tym za ewentualne szkody, jakie może wyrządzić. Jesteś odpowiedzialna także za sprzątanie jego odchodów na bieżąco.
 • Ogólna zasada dotycząca niestosowania przemocy odnosi się także do zwierząt.
 • Nie będzie możliwości korzystania z lodówki do przechowywania karmy, ani gotowania jedzenia dla zwierząt, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest np. sucha karma.

*Kobieta/dziewczyna – w każdym miejscu, w którym używamy tego określenia, mamy na myśli wszystkie osoby z doświadczeniem życia jako kobiety lub dziewczynki, w tym osoby transpłciowe, transgenderowe i niebinarne.