Wesprzyj organizację FALi

  • Jedziesz na FALę?

Gdy wypełnisz formularz zgłoszeniowy osoby odpowiedzialne za zbieranie zgłoszeń skontaktują się z Tobą i poinformują, jak możesz opłacić udział.

 

  • Nie jedziesz na FALę? Wesprzyj organizację obozów feministycznych!

Feministyczno-queerowa Akcja Letnia jest inicjatywą non-profit. Oznacza to, że nie jest organizowana dla zysku. Opłaty od uczestniczek nie pokrywają w całości kosztów organizacji obozu. FALa odbywa się dzięki wsparciu rzeczowemu i finansowemu od sponsorów/ek i donatorów/ek obozu.

Dane konta subkonta Ulicy Siostrzanej (jest to osobne subkonto na którym są pieniądze wyłącznie Ulicy Siostrzanej):
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
ul. Kłopotowskiego 9/31 03-718 Warszawa,
nr konta Volkswagen Bank Polska S.A. 63 2130 0004 2001 0500 4791 0001

Tytuł wpłat: “Darowizna – Ulica Siostrzana”. Kwotę darowizny, o ile w tytule przelewu pojawia się sformułowanie „darowizna” i mamy potwierdzenie przelewu, można odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym.

Jeśli masz dostęp np. do producentów/ek jedzenia lub np. środków czystości, powiedz nam o tym koniecznie lub sama zostań donatorką FALi!