Zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego podczas inicjatywy Feministyczno – Queerowa Akcja Letnia 2021

1. Wprowadzenie limitów osób, które mogą przebywać jednocześnie w poszczególnych salach/przestrzeniach (1 osoba na ok. 4 m2 powierzchni + prowadzący/a).

2. Zachowanie odległości pomiędzy osobami uczestniczącymi w Inicjatywie co najmniej 1,5 m (nie dotyczy osób zamieszkujących wspólnie przed i/lub na FALi) oraz wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach.

3. Dezynfekowanie po każdych zajęciach i wydarzeniach w danej sali powierzchni dotykowych (m.in. stoły, krzesła, klamki, poręcze, włączniki światła, uchwyty, sprzęt do prezentacji audiowizualnych i nagłaśniający), a każdorazowo przed wydarzeniem i zajęciami w danej sali zmywanie podłogi.

4. Dokładne wietrzenie sali, w której odbywają się działania zw. z Inicjatywą, co 60 min.

5. Zapewnienie w trakcie Inicjatywy płynu do dezynfekcji rąk dla Osób Uczestniczących i w razie konieczności wyposażenie Osób Uczestniczących na czas Inicjatywy w środki ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica i rękawiczki jednorazowe).

6. Pomiar temperatury każdej z Osób Uczestniczących w momencie przyjazdu na teren, na którym odbywa się Inicjatywa oraz przed każdymi zajęciami realizowanymi w ramach Inicjatywy.

7. Zapewnienie osobnych materiałów warsztatowych każdej osobie uczestniczącej oraz ich dezynfekowanie jej przez osoby użytkujące po każdym użyciu.

8. Zapewnienie w salach podczas wydarzeń i zajęć krzeseł oraz stołów o powierzchniach zmywalnych.

9. Wywieszenie w toalecie instrukcji: mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek oraz jednorazowych rękawiczek. Wyposażenie toalet w środki do mycia i dezynfekcji rąk.

10. W przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia objawów sugerujących chorobę, w tym zakażenie koronawirusem, osoba będzie musiała wyjechać z Inicjatywy. Jeśli posiada – własnym środkiem transportu. Jeśli przyjechała, korzystając z transportu publicznego – osoba otrzyma możliwość przebywania w izolowanym pomieszczeniu do momentu przyjazdu po nią osoby, która będzie mogła ją zabrać do miejsca zamieszkania. Osoba taka będzie zobowiązana do wykonania niezwłocznie testu na COVID-19 i poinformować Inicjatorki o wyniku.

11. Przestrzeń, w której przebywała osoba z niepokojącymi objawami, jest sprzątana, a powierzchnie dotykowe dezynfekowane.

12. Zamieszczenie przy wejściu do Miejsca Inicjatyw Pozytywnych numerów telefonów do: stacji sanitarno- epidemiologicznej i służb medycznych.

13. Zapoznanie wszystkich osób związanych z Inicjatywą z wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i na wypadek postępowania z osobami wykazującymi objawy zakażenia koronawirusem.

14. Udział w Inicjatywie jest równoznaczny z podpisaniem oświadczenia przez osobę w nich uczestniczącą lub jej opiekuna prawnego o:

a) braku niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

b) braku kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną, izolowaną lub na kwarantannie

c) nieprzebywaniu na kwarantannie lub samoizolacji

d) zaakceptowaniu powyższych zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.