Czym są obozy feministyczne?

Od 2001 roku Ulica Siostrzana organizuje obozy feministyczne. Ich celem jest stworzenie przestrzeni na współdziałanie, wzmacnianie, rozwój oraz odpoczynek kobiet.

Staramy się tworzyć przestrzeń:

  • bezpieczną, czyli taką, w której szanowane są granice zarówno psychiczne jak i fizyczne wszystkich osób, i w której nie stosuje się przemocy,
  • włączającą, czyli taką, w której żadna z osób nie czuje się wykluczona (np. ze względu na to, że ma lub nie ma dzieci, ze względu na orientację psychoseksualną czy miejsce pochodzenia),
  • otwartą, czyli taką, w której różne opinie i punkty widzenia mogą zostać wypowiedziane, usłyszane i dyskutowane – z szacunkiem dla innych osób,
  • równościową, czyli taką, która opiera się na poszanowaniu potrzeb i autonomii innych osób i w której każda z osób uczestniczących ma takie same prawa.

Podczas obozów kobiety* biorą udział w warsztatach, zajęciach, wykładach i dyskusjach. Mają okazję by spotkać się i porozmawiać. Na obóz można przyjechać z dziećmi, dla których w ciągu dnia prowadzone są zajęcia.

Każdy obóz przygotowuje nieformalna grupa osób wywodzących się spośród szerokiego grona uczestniczek poprzednich obozów. Skład grupy organizacyjnej jest zmienny. Obozy są inicjatywą non-profit. Grupa organizacyjna działa nieodpłatnie.

Obozy Ulicy Siostrzanej są mobilne: zawitały m.in na Suwalszczyznę, Warmię i Mazury, w Bieszczady i na Śląsk Cieszyński.

Współpraca i samoorganizacja

Obóz opiera się na ideach współpracy i samoorganizacji. Współtworzą go wszystkie uczestniczki. Prowadzimy dla siebie nawzajem zajęcia, warsztaty i dyskusje, dzieląc się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami.  Współdzielone są też obowiązki: sprzątanie i gotowanie odbywa się na zasadzie dyżurów. Przywozimy ze sobą filmy, muzykę, książki, gry, którymi chcemy w czasie obozu „podzielić” się z innymi uczestniczkami. Wspólnie jeździmy nad jezioro i chodzimy na spacery. Wspólnie „składamy się” na wydarzenie, jakim jest obóz.

Poprzez zaproponowanie takiej formy, umożliwiającej wszystkim. uczestniczkom samodzielne tworzenie programu oraz gospodarowanie czasem i przestrzenią, chcemy doprowadzić do wypracowania platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności, otwartej dla wszystkich kobiet bez względu na ich status społeczny, materialny, wiek, orientację seksualną, wykształcenie itd.

Dzięki możliwości współudziału w tworzeniu tej przestrzeni zostaną uwzględnione różne interesy i punkty widzenia kobiet.

Herstoria

Opieramy się na doświadczeniach Międzynarodowej Letniej Szkoły “Hippopotamus”, która została zorganizowana przez Frauen Anstiftung z Niemiec w 1995 roku, w Słowenii. W obozie tym uczestniczyło około 250 kobiet z całej Europy. W grupie Polek były również Agata Teutsch i Beata Zadumińska, członkinie grupy Ulica Siostrzana.

Dwa pierwsze obozy, w latach 2002 i 2003 odbyły się pod nazwą FAIR – Feministyczna Akcja Informacyjno-Rekreacyjna. Ta pierwsza nazwa obozu nawiązywała do idei uczciwości, równych i sprawiedliwych zasad, poszanowania równych praw wszystkich uczestniczek danego wydarzenia.

Po 2004 roku obozy zyskały nową nazwę: FALa – Feministyczna Akcja Letnia, w nawiązaniu do fal feminizmu. W związku z dużymi zmianami w grupie organizującej obozy w 2005 roku, po wielu rozmowach ustaliłyśmy, że dobrze będzie zmienić nazwę choćby po to, żeby zaznaczyć tę zmianę, żeby nie udawać, że nic się nie zmieniło.

Lato 2006 było rokiem przerwy od obozów, odbyło się jednak spotkanie robocze Ulicy Siostrzanej i kobiecy spływ kajakowy.

Od 2016 roku obóz nosi nową nazwę: Feministyczno-queerowa Akcja Letnia (ze “starym” skrótem FALa).

 

*Kobieta/dziewczyna – osoba mająca doświadczenie życia jako kobieta/dziewczyna i/lub socjalizacji do roli kobiety (także osoba transseksualna i transgenderowa).