• Wpłaty za obóz

Konto: Fundacja Autonomia, ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 Kraków, nr konta 76124046501111001042044674. Tytuł wpłat: “Darowizna – Ulica Siostrzana”. Po dokonaniu wpłaty za obóz otrzymasz maila z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na obozie. Informacje o kosztach i stypendiach podane są w zakładce FALA 2018/ Założenia. O zarezerwowaniu miejsca decyduje kolejność wpłat.

  • Wesprzyj organizację obozów feministycznych

Feministyczno-queerowa Akcja Letnia jest inicjatywą non-profit. Oznacza to, że nie jest organizowana dla zysku. Opłaty od uczestniczek nie pokrywają w całości kosztów organizacji obozu. FALa odbywa się dzięki wsparciu rzeczowemu i finansowemu od sponsorów/ek i donatorów/ek obozu.

Dane konta bankowego: Fundacja Autonomia, ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 Kraków, nr konta 76124046501111001042044674. Tytuł wpłat: “Darowizna – Ulica Siostrzana”. Kwotę darowizny, o ile w tytule przelewu pojawia się sformułowanie „darowizna” i mamy potwierdzenie przelewu, można odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym.

Jeśli masz dostęp np. do producentów/ek jedzenia lub np. środków czystości, powiedz nam o tym koniecznie lub sama zostań donatorką FALi!

 

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.