Ulica Siostrzana – kim jesteśmy

Feministyczno-queerowa Akcja Letnia (FALa) to edukacyjny obóz dla kobiet i osób transpłciowych, organizowany od 2001 roku przez nieformalną grupę Ulica Siostrzana. Obóz jest dla nas przestrzenią dialogu, wspólnego podejmowania decyzji, krytycznego myślenia i szacunku dla różnorodności. FALa jest inicjatywą feministyczną, która na początku kierowana była wyłącznie do kobiet, jako do grupy szczególnie narażonej na wykluczenie i przemoc o charakterze strukturalnym, symbolicznym, ekonomicznym, seksualnym i in. Od 2014 roku obóz jest transinkluzywny – do udziału w nim zachęcamy wszystkie osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, choć niekoniecznie identyfikujące się z tą płcią.

Chcemy spotykać się i działać wspólnie jako feministki, wspierać się i wzajemnie motywować do działania. Chcemy czerpać od siebie energię niezbędną, żeby zmieniać świat na taki, w którym żyje się lepiej.

Wspólnymi założeniami, które przyjmujemy i promujemy, są:

  • feminizm (definiowany na różne sposoby)
  • współpraca kobiet*
  • otwartość na różnorodność
  • szeroko pojmowana równość, w tym równość kobiet i mężczyzn, osób o różnorodnych tożsamościach płciowych i orientacji psychoseksualnej, osób o różnym pochodzeniu etnicznymi i narodowym, osób o różnym stopniu sprawności, osób o różnym statusie materialnym, osób z mniejszych i większych miejscowości, osób o różnej sytuacji rodzinnej – tych, które opiekują się osobami od nich zależnymi (dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami) i tych, które takiej opieki nie sprawują.

Jeśli podzielasz te wartości, zgłoś się na FALę!

*Kobieta/dziewczyna – osoba mająca doświadczenie życia jako kobieta/dziewczyna i/lub socjalizacji do roli kobiety (także osoba transseksualna i transgenderowa).

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.