3K – Trzy Kolory Czytania

Internetowa księgarnia boginiczno-feministyczna, dla wszystkich, które_rzy kochają czytać o sprawach ducha, ciała i otaczającego nas świata. Znajdziecie tu książki zarówno o rozwoju duchowym – o wicca i współczesnym czarostwie, poganizmie i szamanizmie, alternatywnej medycynie i systemach wróżebnych, jak i coś dla ciała – o uzdrawianiu, seksie, dobrym jedzeniu oraz publikacje o naszym świecie – o siostrzaństwie i feminizmie, o tożsamości seksualnej i coming oucie, o ekologii i permakulturze, o ruchach społecznych i polityce, i wielu, wielu innych ciekawych sprawach.

Fundacja AUTONOMIA 

Fundacja Autonomia jest niezależną, nie nastawioną na zysk, organizacją pozarządową zajmującą się przede wszystkim edukacją i działalnością społeczną zmierzającą do:

  • powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności i in. ,
  • zmiany społecznych i kulturowych wzorców przypisywanych mężczyznom i kobietom; uprzedzeń, obyczajów i stereotypów, które skutkują zachowaniami agresywnymi i przemocą ze względu na płeć,
  • wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy,
  • eliminowania stereotypów i uprzedzeń
  • wspierania emancypacji osób należących do grup marginalizowanych i wykluczanych,
  • upowszechnienia idei feminizmu, praw człowieka i równości płci,
  • rozwoju demokracji, świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami.

Realizuje takie projekty jak: „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” (im. tworząc www.bezuprzedzen.org), „Milczenie nie jest złotem” oraz „Droga kobiet – przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec dziewcząt i młodych kobiet.

Fundacja i księgarnia Feminoteka

Jedyna w Polsce księgarnia feministyczna.

Możesz kupić tam książki dotyczące sytuacji kobiet – biografie, historie kobiet, kanon feminizmu, o rodzicielstwie, psychologii, opracowania teoretyczne i literaturę piękną. Książki można kupić o 10-15% taniej niż w realnych księgarniach. Ponadto znajdziesz tam informacje o nowościach, wydarzeniach kulturalnych i feministycznych.

Fundacja PRAESTERNO 

Fundacja „Praesterno”, której celem są: przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym narkomanii, alkoholizmowi, przemocy; przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych oraz nierówności praw kobiet i mężczyzn; promocja i wspomaganie edukacji i oświaty oraz propagowanie i wspieranie równości szans edukacyjnych. Jedna z uczestniczek FALi współpracuje z oddziałem łódzkim, który prowadzi młodzieżowe grupy warsztatowe oraz udziela pomocy psychologicznej, porad prawnych, socjalnych.

Fundacja ”Rodzić po Ludzku”

Fundacja pomaga kobietom rodzić dzieci naturalnie, bezpiecznie i bez strachu. Wspiera w niełatwych rodzicielskich wyzwaniach, doradza jak być z dzieckiem i jak je wychowywać. Na stronie znajdują się także linki telefonu zaufania dla kobiet, poradni psychologicznych, placówek położniczych oraz ośrodków organizujących kursy przygotowujące do porodu.

Inspiracje Mocy

Monika Czapla – instruktorka terapii ekspresyjnych, masażystka (lomi lomi nui, relaksacyjny), konsultanka rozwoju osobistego, trenerka antydyskryminacyjną i gender. Stworzyłam i rozwijam Inspiracje Mocy (www.inspiracjemocy.pl) – firmę, która organizuję warsztaty rozwoju osobistego. W 2007 byłam pierwszy raz na FAL, przyjeżdżam z synem Maćkiem. Współtworzę Śląsko-Zagłębiowski Krąg Kobiet „Czerwony Namiot”.

Kampania Przeciwko Homofobii

Kampania Przeciwko Homofobii to stowarzyszenie zainicjowane przez grupę lesbijek i gejów, którzy nie godzą się dłużej znosić upokorzeń ze strony tych wszystkich, którzy w imię „wartości” lub w imię ignorancji odmawiają homoseksualistom prawa do normalności. To stowarzyszenie otwarte dla wszystkich tych, którzy pragną wspomagać osoby homoseksualne w walce o równouprawnienie, o tolerancję, w walce ze stereotypami, uprzedzeniami i wrogością wobec lesbijek i gejów.

Kobieta i prawo

Kobieta i prawo jest pierwszym w Polsce internetowym serwisem prawnym skierowanym do kobiet. Portal powstał po to, abyś i Ty mogła znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania prawne- i to bez wychodzenia z domu! W Portalu uzyskasz wiele informacji prawnych potrzebnych w codziennym życiu. Możesz też pobrać pliki z aktami prawnymi oraz z wzorami pism z działu „Do pobrania”. Jeśli nie znasz adresu sądu, do którego powinnaś skierować pismo procesowe, to znajdziesz go w dziale „Twój sąd”.

Kobiety-Kobietom

Jeden z portali lesbijek – codzienność lesbijki, erotyka, feminizm, queer Lesbijki mają swój portal! Miejsce wymiany myśli i informacji dedykowane kobietom. Spotkania na czat, forum i grupy dyskusyjne. Nasze tematy: lesbijki, erotyka, feminizm, queer, homoseksualizm. Ogłoszenia towarzyskie, wiadomości, porady, informacyjne bazy danych.

Mama w Centrum

Mama w Centrum powstała z przekonania, że macierzyństwo to niezwykle twórczy, piękny, choć trudny czas. Z frustracji, że tak trudno znaleźć swoją drogę, a tak łatwo pogubić się w licznych nakazach: „bo prawdziwa matka, to zawsze…”, „bo dobra matka, to nigdy…”

A macierzyństwo to niezwykła przygoda. Wierzymy, że każda z nas może znaleźć swój sposób na bycie Mamą, być w swoim Centrum.Przekonałyśmy się, że nie ma jednego, słusznego modelu macierzyństwa, że nie ma sensu gonić za niedościgłym ideałem. Za to bycie z innymi kobietami, dzielenie się swoim doświadczeniem, daje dużo siły i radości.Naszą ideą jest wspieranie matek w ich rozwoju i pomaganie w wychowaniu mądrych, ciekawych świata dzieci. Kontakt: info[at]mamawcentrum.pl, 0509 333 437

OŚKa – Ośrodek informacji Środowisk Kobiecych

W serwisie internetowym OŚKi znajdziesz informacje o wydarzeniach ważnych dla kobiet w Polsce i na świecie, artykuły z pierwszego w Polsce kwartalnika poświęconego tematyce kobiecej i feministycznej Biuletyn OŚKa. Ze stron OŚKi możesz wejść na większość stron organizacji kobiecych w Polsce i na świecie, są odnośniki do najważniejszych organizacji prawoczłowieczych oraz instytucji rządowych.

Stowarzyszenie Kobiet ”DAKINI”

Stowarzyszenie wspiera kobiety w procesie ich rozwoju opartym na poczuciu godności, szacunku do siebie, i poczuciu własnej wartości. Stara się tworzyć relacje między kobietami a mężczyznami oparte na wzajemnym uzupełnianiu, równowadze i szacunku do własnej odmienności. Działalność Stowarzyszenia związana jest bezpośrednio z dostrzeganymi przez zalożycielki potrzebami kobiet, zagrożeniami i ograniczeniami, które niesie kultura, a także z głęboką chęcią zmiany sytuacji kobiet.

Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA działa w Poznaniu od 1997. Członkinie to ok. 20 młodych kobiet, które m.in. zorganizowały 7 ogólnopolskich konferencji dotyczących rożnych aspektów sytuacji kobiet, wydały 2 książki oraz informator o ośrodkach pomocy dla ofiar przemocy, założyły czytelnię książek i czasopism o tematyce feministycznej i „genderowej” tzw. Czytelnię „Gender Studies” przy czytelni WNS UAM, organizują spotkania, grupy wsparcia, treningi.

Stowarzyszenie Wiejskie – „Zielona Przestrzeń” i portal kobietynawsi.pl

Pomysł na portal kobietynawsi.pl wziął się z chęci pokazania wkładu kobiet w rozwój społeczny wsi oraz zachowania barwnych, niekiedy trwających dziesiątki lat historii Kół Gospodyń Wiejskich. Jego ideę da się streścić bardzo krótko: o kobietach i dla kobiet. Na podstawie przeprowadzanych przez Stowarzyszenie Wiejskie „Zielona Przestrzeń” badań aktywności kobiet w społecznościach lokalnych powstają bogato ilustrowane teksty pokazujące dorobek różnorodnych, zarówno formalnych jak i nieformalnych wiejskich grup kobiecych. Dział „Portrety” to kolekcja dobrych praktyk. Przedstawia lokalne liderki, kobiety odważne, bezkompromisowe i pełne pomysłów. W „Muzeum” odtwarzamy i wydobywamy z niepamięci sylwetki lokalnych działaczek społecznych z XIX i XX wieku. Pamięć o nich ginie często wraz z tymi, którzy je znali, albo w trudno dostępnych archiwach rodzinnych, co sprawia, że świadomość dawnego dorobku kobiet na rzecz rozwoju wsi jest bardzo niepełna. Chcemy, aby historia ich życia była obecna na szerszym forum.

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną w 1990 r., której celem jest niesienie pomocy ludziom, w sytuacjach kryzysowych, a przede wszystkim: osobom po próbach samobójczych, zagrożonych samobójstwem oraz ich rodzinom; osobom bezradnym w obliczu utraty bliskich; ofiarom przemocy, demoralizacji i nałogów; przywracanie ofiarom sytuacji kryzysowych zdolności i umiejetności samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych. Na stronach mozna znaleźć informacje na temat Towarzystwa, bieżące dzialania, m.in. takie jak porady prawne, interwencja kryzysowa, szkolenia, spotkania oraz biblioteczkę.

Trójmiejska Akcja Kobieca – TAK

Trójmiejska Akcja Kobieca jest niezależną inicjatywą na rzecz praw kobiet, która powstała w marcu 2009 roku. Naszym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w życiu publicznym i wspieranie zrównoważonego udziału obu płci w każdej sferze życia. Misją TAK jest budowanie tolerancyjnego społeczeństwa, otwartego na równość i różnorodność.

Zrzeszamy osoby z różnych środowisk i działamy w obszarach: nauka i edukacja, kultura, aktywizm społeczny. Prowadzimy warsztaty antydyskryminacyjne, organizujemy konferencje i sesje naukowe, oferujemy wsparcie merytoryczne oraz doradcze w kwestiach związanych z równouprawnieniem płci, inicjujemy akcje uliczne i demonstracje na rzecz praw kobiet. W sferze zainteresowań TAK leży również wszelka inna działalność związana z propagowaniem postaw otwartości, tolerancji, aktywizacją społeczną oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Trzy kolory. Sabatnik boginiczno-feministyczny

„Trzy Kolory” to internetowy magazyn, który ukazuje się cztery razy do roku, w sabaty. Tak jak trójpostaciowa Bogini, ma wcielenia białe, czerwone i czarne, na zmianę. W numerach Białych piszemy o dziewictwie, młodości, inicjacjach, dojrzewaniu, dziecku w nas. W Czerwonych – o pełni, kobiecości, seksie, macierzyństwie. W Czarnych – o przodkiniach, naszych babkach, starszyźnie, starości, wiedźmach. A poza tym – zawsze – o boginiach, ekologii, alternatywnych stylach życia, kolektywach i wspólnotach. O magii. O miejscach mocy. Publikujemy też pieśni, baśnie, wiersze. Opisujemy rytuały. Recenzujemy książki i filmy. Piszemy osobiście i intymnie, z perspektywy feministycznej i nieheteronormatywnej. Robimy wywiady z wielkimi paniami i opowiadamy o tych, które już podążają niebieską ścieżką. Piszemy o ziołach i zdrowiu. I o wielu, wielu innych sprawach.

uniGENDER

„uniGENDER” jest recenzowanym (od nr 1/2007(3)) czasopismem naukowym publikowanym w sieci 1 – 3 razy do roku (począwszy od 2006 roku) nieafiliowanym ani przy żadnej uczelni, ani przy innej organizacji czy instytucji.

Magazyn jest z założenia forum wymiany myśli naukowej z zakresu problematyki kulturowo-społecznej płci. Naszym celem jest nie tylko uprawianie pogłębionej refleksji na temat kategorii gender, ale również dbanie o wysoką jakość analiz, dyskusji etc. rozmaitych aspektów rzeczywistości pod kątem gender. Chcemy dążyć przy tym do współpracy, integracji i rozwoju środowiska naukowego.Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Na łamach pojawiają się teksty z różnych dziedzin wiedzy o świecie. Publikujemy m.in. artykuły naukowe, interpretacje, streszczenia, eseje, recenzje z książek, informacje i sprawozdania z konferencji naukowych.

Portal dla kobiet Wagina

Pierwszy w Polsce portal internetowy traktujący o erotyce, seksualności i prawach kobiet. Portal ma charakter edukacyjno-erotyczno-kulturalny i tworzony jest z myślą o kobietach. Wagina.com.pl przybliża zagadnienia związane z cielesnością i seksualnością kobiet, a także odczarowuje erotykę. Budujemy pozytywne skojarzenia wokół kobiecego ciała, obalamy mity, poruszamy tematykę praw i roli kobiet w różnych kulturach i epokach.

 

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.