W roku 2016 matronatem objęły nas:

Codziennik Feministyczny

http://codziennikfeministyczny.pl/

Fundacja Feminoteka

http://feminoteka.pl/

Kampania Przeciw Homofobii

http://kph.org.pl/

Nomada – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego

http://nomada.info.pl/

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo

http://strefawenuszmilo.cba.pl/index/

Transfuzja – Fundacja na Rzecz Osób Transpłciowych

http://transfuzja.org/

Zadra – feministyczny kwartalnik Fundacji eFKa

http://www.efka.org.pl/index.php?action=gl&ID=5

No i oczywiście, stale i niezmiennie, korzystamy ze wsparcia Fundacji Autonomia

http://www.autonomia.org.pl/
Dziękujemy!

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.