Dzieci na obozie 2015lecimy na fale

Na FALę można przyjechać z dzieckiem:-)

Zasady ogólne Obozu Dziecięcego

1. Mamy łącznie 15 miejsc: 10 miejsc dla dzieci starszych oraz 5 miejsc dla dzieci młodszych. Wiek dzieci ustalamy na podstawie dokładnej daty urodzenia – nie tylko roku, ale i dnia miesiąca. Dzieci młodsze to chłopcy i dziewczynki od ukończonych przez terminem FALi 3 do 5 lat. Dzieci starsze to dziewczynki od 6 lat do 13 lat oraz chłopcy od 6 lat do: 10 lat, jeśli są po raz pierwszy, i do 11 lat, jeśli już byli na FALi.

Dziewczynki, które w dniu obozu mają skończone 13 lat, biorą w nim udział jako pełnoprawne (i pełnopłatne :)) uczestniczki.

Na obóz można też przyjechać z dzieckiem najmłodszym: w wieku od 0 do 3 lat (sprawdźcie dokładnie warunki udziału). Liczba dzieci poniżej trzeciego roku życia jest ograniczona do trzech.

O zakwalifikowaniu dziecka na obóz decyduje kolejność wpłat. Zasady obozu dziecięcego są obowiązkowe dla wszystkich osób uczestniczących oraz wszystkich dzieci.

2. Dzieci powyżej 3 roku życia (skończonych przed FALą – zgodnie z dzienną datą urodzenia) mają zorganizowane zajęcia pod opieką wykwalifikowanych opiekunek w każdy dzień warsztatowy w godzinach, w których odbywają się zajęcia dla dorosłych. W pozostałym czasie, a więc także w dni wolne, matka/opiekunka samodzielnie opiekuje się swoim dzieckiem.

3. Dzieci w wieku 0-3 lata nie mają zorganizowanej opieki. Jeśli chcesz przyjechać na obóz z dzieckiem poniżej 3 roku życia, proponujemy, żebyś przyjechała w towarzystwie innej dorosłej osoby, która będzie wspierać Cię przy opiece nad dzieckiem, tak, abyś mogła/mógł brać udział w wybranych warsztatach.

Jeśli chcesz przyjechać na obóz z dzieckiem poniżej 3 roku życia, skontaktuj się z osobami organizującymi FALę w celu uzgodnienia miejsca do spania dla dziecka (w łóżku z mamą/osobą opiekującą się, na oddzielnym łóżku lub materacu na podłodze) oraz ewentualnych potrzeb w zakresie samodzielnego przygotowywania/podgrzewania posiłków (innych niż te gotowane dla wszystkich).

Zajęcia dla dzieci

Osoby organizujące FALę nie organizują zajęć dla dzieci od 0 do 3 lat. Prawdopodobnie część zajęć dla dorosłych będzie otwarta na udział opiekunek z tak małymi dziećmi.

Zajęcia prowadzone są dla dzieci od ukończonych przed obozem 3 do 13 lat. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach, o ile mają doświadczenie “rozłąki” z osobą opiekującą się nim na co dzień (chodziły do przedszkola, żłobka itp.). W razie dużych trudności z adaptacją dziecka matka/osoba opiekująca się będzie musiała sama zapewnić mu/jej opiekę

1. Zajęcia dla dzieci odbywają się w dni zajęciowe, w dwóch blokach czasowych: 10.00-13.30 i 14.30 – 19.00. Godzinna przerwa to czas obiadu (uwaga – osoby dorosłe mają o godzinę dłuższą przerwę obiadową, ich popołudniowe zajęcia zajęcia trwają 15:30-19:00).

2. Zajęcia są prowadzone są przez wykwalifikowane opiekunki i wolontariuszki według ustalonego programu, który prezentujemy poniżej.

3. Dzieci powinny być przyprowadzone na zajęcia pięć minut przed rozpoczęciem zajęć oraz odebrane pięć minut po ich zakończeniu. W razie potrzeby innej godziny przyprowadzenia/odbioru należy ustalić to z opiekunką.

4. Podczas pierwszych zajęć wszystkie dzieci zostaną poinformowane o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz uczestnictwa w warsztatach (patrz poniższy Regulamin dla dzieci).

5. W zajęciach nie uczestniczą inne dorosłe osoby, chyba, że zostało to ustalone wcześniej i jest uzasadnione (np. w przypadku przeprowadzania innych zajęć tematycznych z dodatkową instruktorką lub zdarzeń losowych wymagających obecności matki bądź osoby opiekującej się dzieckiem).

Program zajęć dla dzieci od 3 do 13 lat – CAŁY ŚWIAT W DROGOMYŚLU

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10/12 będą odbywać się w dwóch blokach czasowych – porannym oraz popołudniowym. By wzbudzić wśród nich ciekawość poznawczą oraz promować postawę otwartości na inne kultury, podczas pierwszej części dnia będziemy „podróżować po całym świecie”. Każdego poranka zwiedzimy inny kontynent – poznamy podstawowe zwroty grzecznościowe, charakterystyczne elementy kultury, obyczajów i tradycji (m.in. poprzez zabawy ruchowe, twórcze prace plastyczne, bajki, łamigłówki, tańce, piosenki). Dokładnie przyjrzymy się także samej Polsce. Finałem naszej wędrówki będzie pobyt na bezludnej wyspie, na której upewnimy się jak ważni są otaczający nas ludzie (niezależnie od ich wyglądu, zainteresowań czy zdolności).

Równolegle odbywać się będą zajęcia dla młodszych dzieci. Zakres tematyki tych zajęć będzie podobny, jednak metody oraz formy pracy w obydwu grupach będą różne – dobieramy je adekwatnie do wieku dzieci oraz – w konsekwencji – do ich możliwości i umiejętności. Chciałybyśmy także, by mimo wszystko niektóre elementy były wspólne. Zależy nam na współpracy obu grup, ponieważ – zgodnie z założeniami bliskiej nam metody Marii Montessori – ważne jest łączenie w grupy zróżnicowane wiekowo dzieci. Dzięki temu starsze dzieci stają się swego rodzaju modelami do naśladowania – w konsekwencji wzrasta u nich poczucie odpowiedzialności, mają możliwość doskonalenia posiadanych już umiejętności społecznych. Natomiast młodsze dzieci czują się bezpieczniej i pewniej, bo mogą liczyć na ewentualne wsparcie osób, które mogą się nimi opiekować i o nie troszczyć.

Podczas drugiej części dnia zajęcia odbywać się będą w plenerze. Po obiedzie wszyscy razem będziemy pracować nad przygotowaniem przedstawienia teatralnego. Sam scenariusz zaczerpniemy z niekonwencjonalnej publikacji O dzielnych księżniczkach i pięknych królewiczach. Sami zadbamy o scenografię i rekwizyty. Będziemy pracować nad swoimi głosami, ruchem scenicznym oraz ciałem tak, by ostatniego dnia obozu mogła odbyć się premiera naszego przedstawienia.

REGULAMIN, KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANY DZIECIOM

1. Mówimy, gdy chcemy wyjść do łazienki, gdy rozboli nas głowa albo brzuch, gdy dzieje się coś niepokojącego.

2. Nie oddalamy się bez pozwolenia opiekunek.

3. Podczas zajęć staramy się nie przeszkadzać innym oraz stosować się do zasad kultury osobistej (nie przerywamy sobie nawzajem, słuchamy, jesteśmy koleżeńskie/koleżeńscy).

4. Dbamy o materiały, których używamy oraz o miejsce, w którym się znajdujemy (wyposażenie pomieszczeń, las).

Wszelkie uwagi oraz wątpliwości można zgłaszać do koordynatorki obozu dziecięcego: Alicja Małek: alicja.malek[at]gmail.com

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.