Regulamin Feministycznej Akcji Letniej 2013

 

ZAŁOŻENIA OBOZU

Obóz FALA jest organizowany przez kilkanaście kobiet z nieformalnej grupy Ulica Siostrzana (www.siostrzana.org) Wszystkie osoby, które organizują obóz, robią to wolontarystycznie (nieodpłatnie) oraz (tak, jak inne uczestniczki) płacą za swój udział w obozie.

FALa jest inicjatywą feministyczną. Wspólnymi założeniami, które przyjmujemy i promujemy, są: feminizm (definiowany na różne sposoby), współpraca kobiet oraz szeroko pojmowana równość (równość kobiet i mężczyzn, osób o różnorodnych tożsamościach, orientacji psychoseksualnej, statusie rodzicielskim, pochodzeniu etnicznym, stopniu sprawności, wieku, statusie ekonomicznym i innych).

Ważnym założeniem obozu jest także współodpowiedzialność wszystkich uczestniczek
za jego bezpieczeństwo, organizację, wartość edukacyjną i atmosferę. Dlatego prace porządkowe czy kuchenne są dzielone równo między wszystkie uczestniczki (system dyżurów) a zajęcia może poprowadzić każda osoba, która zgłosi taką chęć. Jeśli masz pomysł na zajęcia – zgłoś swoją propozycję w formularzu! Jeśli masz ciekawy film, muzykę, książki, gry, którymi chciałabyś się „podzielić” w czasie obozu z innymi uczestniczkami – przywieź je z sobą (a potem zabierz z powrotem do domu :). Jeśli masz jakiś pomysł na spędzanie czasu wolnego – zaproponuj go. Wspólnie „składamy się” na wydarzenie, jakim jest FALa.

FALa jest wydarzeniem edukacyjnym i taki jest jej główny cel. Oprócz zajęć, warsztatów, wykładów czy dyskusji, stwarzamy warunki do wspólnego i wzajemnego uczenia się poprzez dbanie o to, by FALa była przestrzenią:

bezpieczną – czyli taką, w której szanowane są granice zarówno psychiczne jak i fizyczne wszystkich osób i w której nie stosuje się przemocy,

włączającą – czyli taką, w której żadna z osób nie czuje się wykluczona (np. ze względu
na to, że ma lub nie ma dzieci, ze względu na orientację psychoseksualną czy miejsce pochodzenia),

otwartą – czyli taką, w której różne opinie i punkty widzenia mogą zostać wypowiedziane, usłyszane i dyskutowane z szacunkiem dla innych osób,

równościową – czyli taką, która opiera się na poszanowaniu potrzeb i autonomii innych osób i założeniu, że każda z uczestniczek ma takie same prawa i powinna być traktowana
w równy sposób.

Zasady, które pozwolą nam zrealizować te założenia chcemy ustalić na FALi wspólnie – w gronie wszystkich uczestniczek, abyśmy wspólnie mogły być odpowiedzialne za ich realizację.

KWESTIE ORGANIZACYJNE

1)     Czas trwania: Obóz Ulicy Siostrzanej trwa 10 dni, od 19 do 28 lipca 2013 roku. Może wziąć w nim udział około 50 dorosłych kobiet i 15 dzieci.

2)     Organizatorki:  Obóz organizowany jest przez kilkanaście kobiet z grupy nieformalnej Ulica Siostrzana. Organizacja obozu od strony formalnej jest możliwa dzięki Fundacji Autonomia z Krakowa, która użycza Ulicy Siostrzanej swojej osobowości prawnej. W trakcie obozu będą wyznaczone osoby z grona organizatorek, do których można zwracać się z pytaniami dotyczącymi kwestii organizacyjnych.

3)     Zdarzenia losowe: Jeśli wydarzy się sytuacja nagła (np. zachorujesz) i z jakiegoś powodu będziesz musiała opuścić obóz, poinformuj o tym koniecznie organizatorki. Zgodnie z ideą współodpowiedzialności za obóz dbaj o to, by inne uczestniczki nie musiały niepokoić się Twoją nagłą nieobecnością.

 ZAJĘCIA

1)     Rytm zajęć:

a)     Na początku obozu odbywa się spotkanie powitalne, na którym rozmawiamy o zasadach obowiązujących na obozie oraz zapisujemy się na zajęcia i dyżury.

b)     Obóz jest podzielony na trzydniowe bloki zajęciowe. Między nimi jest jeden dzień, w trakcie którego odbywają się luźniejsze zajęcia. Wieczorami organizujemy pokazy filmów, dyskusje, potańcówki, ogniska i inne – zależy od naszej pomysłowości.

2)     Program zajęć przygotowują organizatorki, uwzględniając propozycje zgłoszone przez uczestniczki. Ostateczna propozycja zajęć wraz z harmonogramem zostanie przesłana mailem 2 tygodnie przed rozpoczęciem obozu. Programy zajęć z poprzednich lat można znaleźć na stronie internetowej Ulicy Siostrzanej www.siostrzana.org

 DYŻURY

W czasie trwania obozu dzielimy się obowiązkami, w tym dyżurami sprzątaniowymi w przestrzeniach wspólnych (łazienki, korytarze, jadalnia) oraz kuchennymi (pomoc zatrudnionym kucharkom w przygotowaniu posiłków). Każda uczestniczka w trakcie obozu ma obowiązek wziąć określoną ilość dyżurów sprzątaniowych i kuchennych (ilość dyżurów zależy od liczby uczestniczek, ale zwykle każda osoba ma łącznie nie więcej niż 3 dyżury w czasie całego obozu).

Zapisy na dyżury odbędą się pierwszego dnia obozu. Jeśli z jakichś względów (np. zdrowotnych) nie możesz odbyć danego dyżuru, możesz zaproponować inne działanie ( „wkład”) w obóz.

WARUNKI POBYTU

1)     FALa 2013 odbędzie się w Drogomyślu koło Skoczowa (powiat cieszyński, woj. śląskie) na terenie bazy ZHP.

2)     Śpimy w wieloosobowych domkach kempingowych lub przywiezionych przez siebie namiotach. Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, koszt udziału w obozie jest taki sam.

3)     Na terenie bazy znajduje się piętrowy budynek z kuchnią, jadalnią, łazienkami oraz salami zajęciowymi. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, ale dołożymy wszelkich starań, by umożliwić osobom poruszającym się na wózku uczestnictwo w obozie. Obok budynku będzie zlokalizowane pomieszczenie sanitarne (łazienka i prysznic) dostępne dla uczestniczek poruszających się na wózku.

4)     Każda osoba będzie miała zagwarantowany czas na wzięcie prysznica rano lub wieczorem, zapisany w grafiku. Poza godzinami objętymi grafikiem można korzystać z łazienek dowolnie.

5)     Jedna z łazienek w godzinach porannych i wieczornych będzie przeznaczona dla kobiet z dziećmi.

6)     Staramy się, by obóz miał możliwie niewielki wpływ na środowisko naturalne. W praktyce oznacza to m.in. sortowanie śmieci, oszczędzanie wody i prądu oraz wegetariańskie posiłki.

7)     Zajęcia będą odbywać się w salach w budynku lub na świeżym powietrzu.

8)     W godzinach zajęć na terenie obozu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

JEDZENIE

1)     W trakcie obozu zapewnione będą trzy posiłki wegetariańskie dziennie (takie same dla dzieci i dorosłych).

2)     Obóz jest przestrzenią „wolną od mięsa”. Na terenie obozu nie jemy mięsa, nie przechowujemy go także w lodówkach ani pomieszczeniach wspólnych.

3)     Nie ma możliwości samodzielnego przygotowywania posiłków ani przechowywania swoich produktów spożywczych w lodówkach. Baza znajduje się około 2 km od centrum wsi, gdzie w razie potrzeby można zrobić zakupy.

4)     Jeśli masz specjalne potrzeby żywieniowe, napisz nam o tym w formularzu zgłoszeniowym.

OPŁATA ZA OBÓZ I TERMINY

1)     Udział w obozie osoby dorosłej kosztuje 550 zł, udział dziecka (dziewczynki od 3-12 lat, chłopcy od 3-10 lat) 150 zł. Te kwoty pozwalają na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz zatrudnienia osób gotujących i opiekunek dla dzieci.

2)     Jeśli masz możliwość zapłacenia za obóz więcej niż 550 zł – serdecznie Cię do tego zapraszamy. Co roku staramy się zgromadzić środki na stypendia dla osób, którym sytuacja finansowa nie pozwala uczestniczyć w obozie. Wpłacona przez Ciebie ‘nadwyżka’ przeznaczona zostanie na uczestnictwo w obozie osób w trudniejszej sytuacji finansowej.

3)     Jeśli z powodu sytuacji finansowej nie jesteś w stanie zapłacić za udział w obozie pełnej kwoty, napisz o tym w formularzu zgłoszeniowym – mamy przewidzianą pulę środków na stypendia.

4)     Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zarezerwowaniem miejsca na obozie. O zarezerwowaniu miejsca na obozie decyduje kolejność wpłat. Opłaty za obóz należy dokonać jednorazowo i w całości. Zgłoszenia na obóz przyjmujemy do 15 maja 2013.

5)     Dane konta bankowego: Fundacja Autonomia, ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 Kraków, nr konta 76124046501111001042044674. Tytuł wpłat: Ulica Siostrzana.

6)     Po dokonaniu wpłaty za obóz otrzymasz maila z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na obozie.

7)     Jeśli po dokonaniu opłaty zrezygnujesz z udziału:

– do 15 maja 2013 – otrzymasz zwrot całości opłaty,

– pomiędzy 16 maja a 18 czerwca 2013 – otrzymasz zwrot połowy wpłaconej kwoty,

– po 19 czerwca 2013 – nie otrzymasz zwrotu wpłaconej kwoty.

8)      Obóz jest inicjatywą non-profit. Oznacza to, że nie jest organizowany dla zysku. Opłaty od uczestniczek nie pokrywają w całości kosztów organizacji obozu. FALa odbywa się dzięki wsparciu rzeczowemu od sponsorów/ek i donatorów/ek obozu. Jeśli masz dostęp np. do producentów/ek jedzenia lub np. środków czystości, powiedz nam o tym koniecznie i sama zostań donatorką FALi!

 

DZIECI

1)     W obozie mogą brać udział dzieci od 3. roku życia (chłopcy do 10 roku życia, dziewczynki bez ograniczeń wiekowych). Dziewczęta po 12 roku życia traktowane są jak dorosłe uczestniczki – mogą brać udział w zajęciach i płacą pełną opłatę za uczestnictwo w obozie.

2)     Dzieci mają zorganizowane zajęcia pod opieką wykwalifikowanych opiekunek w każdy dzień warsztatowy w godzinach, w których odbywają się zajęcia dla dorosłych. W pozostałym czasie matka/opiekunka samodzielnie opiekuje się swoim dzieckiem.

 

ZWIERZĘTA

Istnieje możliwość przyjazdu na obóz z psem lub innym zwierzęciem. Jeśli planujesz przyjazd ze zwierzakiem, zapoznaj się z zasadami obecności zwierząt na obozie.

 

Regulamin obozu dziecięcego FALa 2013

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)     Zakwalifikowanie dziecka na obóz odbywa się w oparciu o kolejność wpłat. Zajęcia dla dzieci odbywają się w dwóch blokach czasowych: 10-14.00 i 15.30 – 19.00. Prowadzone są przez wykwalifikowane opiekunki według ustalonego programu, którego ramowy plan jest do wglądu po zakwalifikowaniu dziecka na obóz.

2)     Zasady obozu dziecięcego są obowiązkowe dla wszystkich uczestniczek oraz wszystkich dzieci. Wszelkie uwagi oraz wątpliwości można zgłaszać do koordynatorki obozu dziecięcego: Alicja Małek dzieci@siostrzana.org

 

ZASADY I BEZPIECZEŃSTWO

1)     W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane opiekunki wraz z wolontariuszkami.

2)     Dzieci powinny być przyprowadzone na zajęcia pięć minut przed czasem oraz odebrane pięć minut po ich zakończeniu. W razie potrzeby innej godziny przyprowadzenia/odbioru należy skonsultować to z opiekunką.

3)     Podczas pierwszych zajęć wszystkie dzieci zostaną poinformowane o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz funkcjonowania na warsztatach (patrz punkt III. Regulamin dla dzieci).

4)     W zajęciach nie uczestniczą inne dorosłe osoby, chyba, że zostało to ustalone wcześniej i jest uzasadnione (np. w przypadku przeprowadzania innych zajęć tematycznych z dodatkową instruktorką lub zdarzeń losowych wymagających obecności matki dziecka).

 

REGULAMIN DLA DZIECI

1)     Nie oddalamy się bez pozwolenia opiekunek. Mówimy, gdy chcemy wyjść do łazienki, gdy rozboli nas głowa albo brzuch, gdy dzieje się coś niepokojącego.

2)     Podczas zajęć staramy się nie przeszkadzać innym oraz stosować się do zasad kultury osobistej (nie przerywamy sobie nawzajem, słuchamy, jesteśmy koleżeńscy).

3)     Dbamy o materiały, których używamy oraz o miejsce, w którym się znajdujemy (wyposażenie pomieszczeń, las).

 

Wysłanie do nas formularza zgłoszeniowego na obóz oznacza, że akceptujesz „Regulamin obozu FAL 2013” i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.

 

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.