REGULAMIN FEMINISTYCZNEJ AKCJI LETNIEJ 2011

 

ZASADY OGÓLNE I ORGANIZACYJNE

1) W dwutygodniowym obozie Ulicy Siostrzanej może wziąć udział około 60 kobiet. Obóz jest inicjatywą feministyczną. Wspólnymi wartościami, które dyskutujemy i promujemy, jest zatem feminizm (definiowany na różne sposoby :), współpraca kobiet oraz szeroko pojmowana równość: kobiet i mężczyzn, osób o różnorodnych tożsamościach, orientacji psychoseksualnej, pochodzeniu etnicznym, stopniu sprawności, wieku, i wielu innych.

2) Po przyjeździe następuje część integracyjna oraz zapisy na zajęcia oraz dyżury. Obóz, na zasadzie wolontariatu, organizowany jest przez około 20-osobową grupę uczestniczek (które brały udział we wcześniejszych obozach). To one opowiedzą Ci o tym, jak funkcjonuje obóz, do nich też będziesz mogła zgłaszać się ze swoimi pytaniami.

3) Zazwyczaj w czasie obozu odbywają się trzy bloki zajęciowe (dwa trzydniowe i jeden dwudniowy). Między nimi są pojedyncze dni „wolne” – kiedy nie odbywają się zajęcia/wykłady. W ciągu dnia odbywają się zajęcia/warsztaty – które i Ty możesz poprowadzić (pkt. 4). Wieczorami organizujemy pokazy filmów, dyskusje, potańcówki, ogniska i inne – program zależy od naszej pomysłowości.

4) Ideą obozu jest współpraca oraz współodpowiedzialność za wspólnie spędzany czas. Jeśli chcesz poprowadzić na obozie zajęcia – zgłoś swą propozycję w formularzu. Jeśli masz ciekawy film, muzykę, książki, gry, którymi chciałabyś się „podzielić” w czasie obozu z innymi uczestniczkami – przywieź je z sobą (a potem zabierz z powrotem do domu :). Jeśli masz jakiś pomysł na spędzanie czasu wolnego – zaproponuj go. Wspólnie „składamy się” na wydarzenie, jakim jest FAL 🙂

5) W czasie trwania obozu dzielimy się obowiązkami: w oparciu o grafik dyżurów dbamy o przestrzeń, sprzątamy, oraz pomagamy zatrudnionym do gotowania osobom w przygotowaniu posiłków. Jeśli zdarzy się tak, że nie masz dyżuru, ale zauważysz, że jakaś osoba o swoim najwyraźniej zapomniała, nie wahaj się (dla wspólnego dobra 🙂 chwycić za szczotkę i przywrócić porządek.

6) W trakcie obozu zapewnione są trzy posiłki wegetariańskie dziennie. Nie ma osobnego menu dla dzieci.

7) Obóz jest inicjatywą całkowicie non-profitową, a wpłaty ze strony uczestniczek nie pokrywają jego kosztu. Na rok przed obozem organizatorki poszukują sponsorów/ek i donatorów/ek obozu, głównie w zakresie wyżywienia. Jeśli masz dostęp np. do producentów/ek jedzenia, posiadasz „większe zasoby jedzeniowe”, lub np. środków czystości, powiedz nam o tym koniecznie, i sama stań się donatorką FAL!

8) Na miejscu nie mamy do dyspozycji lodówki. Własnego pożywienia nie możemy przechowywać w lodówce kuchennej – bo ledwo mieści się w niej jedzenie „wspólne”, z którego przygotowujemy posiłki.

9) Aby skrócić dolegliwość dyżurów kuchennych i zmniejszenia ilości pracy, każda z nas przywozi dla siebie (i myje) sztućce, menażki oraz kubki. Nie istnieje możliwość samodzielnego gotowania – dysponujemy tylko jedną kuchnią.

10) Powiedz nam w formularzu, jeśli masz specjalne potrzeby żywieniowe. Spróbujemy indywidualnie zająć się tą kwestią.

11) Śpimy w namiotach, które wraz z karimatą i śpiworem samodzielnie przywozimy.

12) Lato bywa różne – kalosze, ciepły śpiwór i ubrania bywają bardzo potrzebne. Na miejscu nie dysponujemy śpiworami/kocami, które mogłybyśmy Ci udostępnić.

13) Jeśli masz delikatny sen, zabierz korki do uszu. Kobiety na obozie mają różnorodne potrzeby, niektóre chrapią, a rozmowy czy party niekiedy trwają do rana.

14) Co 2-3 dni na obozie organizujemy spotkania plenarne, na których można podzielić się swoimi uwagami, potrzebami itd. Bardzo zachęcamy do udziału w nich.

15) Jeśli wydarzy się sytuacja nagła (zachorujesz itp.) i z jakiegoś powodu musisz opuścić obóz, lub wyjechać na pewien czas, poinformuj o tym koniecznie organizatorki. Zgodnie z ideą współodpowiedzialności za obóz – dbamy także o to, by inne uczestniczki nie musiały niepokoić się naszą nagłą nieobecnością/tym, co się z nami dzieje.

OPŁATA ZA OBÓZ

1) Udział w obozie osoby dorosłej kosztuje 600 zł, udział dziecka powyżej 3.r.ż. – 100 zł.

2) Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zapewnieniem sobie miejsca na obozie. O udziale w obozie decyduje kolejność wpłat.

3) Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja 2011 r.; wpłaty – do 31 maja 2011 roku.

Dane konta bankowego: Fundacja Autonomia, ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 Kraków, nr konta 42 1020 2892 0000 5702 0390 7680. Tytuł wpłaty: Ulica Siostrzana.

4) Jeśli masz możliwość zapłacenia za obóz trochę więcej niż 600 zł – serdecznie Cię do tego zapraszamy. Co roku staramy się zgromadzić środki na stypendia dla osób, którym sytuacja finansowa nie pozwala uczestniczyć w obozie. Wpłacona przez Ciebie ‘nadwyżka’ przeznaczona zostanie na uczestnictwo w obozie kobiety w trudnej sytuacji finansowej/ społecznej. Jeśli każda z nas wpłaci po 10 zł więcej, sfinansujemy przyjazd jednej osoby. Jeśli 20 – dwóch! 🙂

5) Jeśli chcesz ubiegać się o stypendium, zgłoś taką potrzebę w formularzu zgłoszeniowym.

6) Informacja o tym, która z uczestniczek otrzymała stypendium, jest anonimowa.

7) Wpłatę za obóz należy dokonać jednorazowo i w całości, nie przyjmujemy zaliczek.

8) Mamy ograniczoną liczbę miejsc dla dzieci, w ich rezerwowaniu obowiązuje kolejność wpłat.

9) Ewentualna rezygnacja z obozu i zwrot wpłaty: w przypadku rezygnacji do 31 maja – zwrot całości opłaty, pomiędzy 1 a 15 czerwca – zwrot połowy kwoty, w przypadku rezygnacji po 16 czerwca – nie będziemy w stanie zwrócić Ci Twojej wpłaty.

DZIECI

1) Dzieci od 3 r.ż. mają zorganizowane zajęcia, w trakcie których pozostają pod opieką wykwalifikowanych pedagożek w każdy dzień warsztatowy do wczesnego popołudnia.

2) W pozostałym czasie matka/opiekunka ma obowiązek opieki nad swoim dzieckiem.

3) Pobyt dzieci do 3 r.ż. na obozie jest bezpłatny.

4) Przyjmujemy chłopców do 10 r. ż. i dziewczęta bez ograniczeń wiekowych. Dziewczęta powyżej 13-tego roku życia uczestniczą w zajęciach i płacą jak dorosłe uczestniczki.

5) W tym roku mamy trzy miejsca dla mam z dziećmi poniżej 3. r.ż.:

a. Nie ma dla nich zorganizowanej opieki. Zachęcamy do wspólnego zorganizowania się z Mam 🙂

b. Dzieci nie mają wstępu na zajęcia – chyba, że są to specjalnie zajęcia dla mam z dziećmi.

c. Dla mam dzieci 0-3 lata będzie istniał dostęp do płyty indukcyjnej i lodówki (będą wystawione poza kuchnią).

PSY

1) Ze względów bezpieczeństwa ( z uwagi np. na małe dzieci), psy są na obozie akceptowane raczej w drodze wyjątku.

2) Jeśli zasygnalizujesz nam w formularzu potrzebę przyjazdu z psem i uzyskasz na niego zgodę, wiedz, że będzie on mógł przebywać na terenie obozu w kagańcu, na smyczy bądź w kojcu.

3) Jeśli przyjedziesz na obóz z psem, którego nie zgłosiłaś, będziesz musiała go odwieźć.

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.