Ogólny projekt zajęć dla Dzieci (FALa 2011)

 

DZIECI MŁODSZE (Opiekunka: Magdalena Stoch)

Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat podzielone są na trzy części: czytanie lub opowiadanie baśni, zajęcia ruchowe i zajęcia plastyczne. Dzień rozpoczyna się od opowieści, która stanowi osnowę fabularną dnia. Następnie pojawiają się gry i zabawy, które nawiązują do baśni (jeśli tylko pogoda dopisze – na świeżym powietrzu) oraz relaksujące zajęcia plastyczne (zwykle po wyjściu na świeże powietrze dzieci nie mają już siły na większa aktywność, wolą pomalować).

Na zajęciach tych pojawią się m.in. elementy warsztatów antydyskryminacyjnych, prowadzonych w oparciu o takie teksty jak „Z Tango jest nas troje” J. Richardsona i P. Parnella czy “Król i król” Lindy de Haan i Stern Nijland. Przedstawiona zostanie również historia czarowniczki Zuzi, która nie mogła znaleźć przyjaciół w leśnym przedszkolu, ponieważ była uznawana za „gorszą dziewczynkę”; opowieść o Myszce Franciszce, która w zabawie z Kotem Psotem straciła swój ogonek i przez to poruszała się wolniej niż inne myszki; legendy pod Giewontu, połączone z tańcem zbójnickim, itd. Celem takich zajęć jest m.in. szerzenie postaw tolerancji wobec różnorodnych modeli rodziny (rodzina homoseksualna, rodzina niepełna, rodzina adopcyjna), walka ze stereotypami kulturowymi skierowanymi przeciwko osobom o odmiennej rasie/ wyznaniu czy – najogólniej mówiąc – oswajanie z różnorodnością kulturową. Poruszona zostanie również tematyka niepełnosprawności fizycznej.

Na koniec obozu wspólnie przygotujemy też wystawę prac plastycznych, powiązanych tematycznie z opowiadanymi historiami (rysunki, wyklejanki itp.) oraz wystawę skarbów zgromadzonych w trakcie wypraw na łono natury.

DZIECI STARSZE (Opiekunka: Alicja Małek)

Zajęcia dla Dzieci w wieku 6-12 lat będą odbywały się w dwóch blokach czasowych: porannym i popołudniowym. Każdy dzień zajęć będzie dotyczył innej emocji, uczucia lub postawy: za pomocą fabuł, gier i zabaw, zadań terenowych i aktywności twórczych przejdziemy z Dziećmi przez złość, przyjaźń, smutek, zadowolenie, strach, itp. Postaramy się wczuć w daną emocję, poznać ją, spróbujemy się z nią zmierzyć. Zajęcia będą dostosowane do wieku i aktywności Dzieci. Przed południem będą się odbywały w obozie, po obiedzie zaś wyruszymy do lasu (ok. kwadrans marszu od Kaczego Bagna. Będziemy malować, lepić i budować, wymyślać słowa i czołgać się po igliwiu, wspólnie zrobimy teatr i zbudujemy szałas, odkryjemy tajemnicę leśnego echa, nauczymy się mówić o sobie dobrze i słuchać z uwagą tego, co mówią inni. A nade wszystko: będziemy się po prostu dobrze bawić.

Metodyka pracy opierać się będzie na rytmicznym następstwie zajęć aktywujących psychikę, uczucia i wolę. Przeplatać się zatem będą zajęcia ruchowe (berki, gry zespołowe i koordynujące, itp.), artystyczne (malowanie, śpiew, itp.) i myślowe (omawianie opowieści i historyjek, wymyślanie sposobów, poszukiwanie rozwiązań, itp). Zależy mi na tym, żeby Dzieci skorzystały na tych zajęciach w każdy możliwy sposób: żeby uruchomić Ich ciekawość oraz zaspokoić potrzebę zabawy. Pomysły i sposób pracy będę czerpała zarówno z kilkunastoletniego doświadczenia w harcerstwie, jak i codziennej pracy w szkole waldorfskiej, gdzie jestem nauczycielką.

 

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.