8. FEMINISTYCZNA AKCJA LETNIA ULICY SIOSTRZANEJ!

Grupa nieformalna „Ulica Siostrzana”

zaprasza kobiety i dziewczyny do udziału w tegorocznej FALi,

która odbędzie się w dniach 24 lipca (sobota) – 6 sierpnia (piątek) 2010

w przepięknej osadzie Kacze Bagno, koło Nowego Miasta Lubawskiego

Zapraszamy wszystkie kobiety i dziewczyny, które chcą ciekawie spędzić wakacje, są feministkami, albo chciałyby się o feminizmie więcej dowiedzieć, chcą dyskutować o ważnych dla siebie sprawach, doświadczyć tego, czym jest współpraca między kobietami.

Mamy 60 miejsc – przewidziałyśmy je zarówno dla tych z Was, które do tej pory nie brały udziału w tego typu wydarzeniach, jak i dla tych, które brały udział w naszych wcześniejszych spotkaniach.

Zachęcamy do udziału kobiety z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warunki są polowe, ale dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Wam możliwość przyjazdu na FALę. Napiszcie (w zgłoszeniu), jakie warunki musiałyby zostać spełnione, żebyście mogły wziąć udział w obozie. Postaramy się też zapewnić tłumaczenie na język migowy części zajęć.

Podobnie jak w latach poprzednich, chcemy tworzyć ten obóz na partnerskich zasadach, co oznacza dla nas wszystkich możliwość prowadzenia zająć (warsztatów, spotkań, dyskusji, projekcji itd.) i dzielenie się swoim doświadczeniem (przez każdą z nas), ale także wzięcie odpowiedzialności za organizacyjny wymiar obozu – mamy tu na myśli aktywne uczestnictwo w prowadzeniu zajęć i opiece nad dziećmi, przygotowywaniu posiłków i sprzątaniu, dbaniu o przestrzeń. FALa jest inicjatywą niekomercyjną a praca związana z jej organizacją wykonywana jest na zasadzie wolontariatu.

ZAJĘCIA

Będziecie mogły wziąć udział w warsztatach, zajęciach teoretycznych, dyskusjach, projekcjach filmowych, spotkaniach, ogniskach. Planujemy, że odbędą się zajęcia z.: feminizmu (w Polsce i w innych krajach); naszych praw; przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek i in.; polityki, aktywności obywatelskiej (m.in. organizowania protestów i akcji). Będziecie mogły wziąć udział m.in. w warsztacie asertywności i samoobrony dla kobiet – WenDo. Planujemy także zajęcia na temat ekonomii, ekologii, zdrowia, seksualności, macierzyństwa, dragkingowe, plastyczno-twórcze, sportowe, taneczno-ruchowe i in. Ostateczny program będzie znany najprawdopodobniej na dwa tygodnie przed obozem (pierwsze wersje programu pojawią się na naszej stronie pod koniec maja, ale wskazówką mogą być programy z poprzednich lat umieszczone na naszej stronie). Zapisy na zajęcia organizowane są w pierwszym dniu obozu. Jeżeli chciałabyś podzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą i poprowadzić zajęcia, które nawiązują do tematyki obozu, prosimy o kontakt! W ramach obozu planujemy realizację zajęć w trzydniowych blokach, bo których następować będzie jeden dzień przerwy.

DZIECI

Jeśli masz dziecko (chłopca w wieku 3-10 lat, dziewczynkę w wieku od 3 lat – bez górnej granicy wiekowej) – przyjedźcie razem. Dziewczynki, które skończyły 13 lat, biorą udział w obozie jako pełnoprawne (i pełnopłatne 🙂 uczestniczki. UWAGA! liczba miejsc dla dzieci jest ograniczona (do 15). Decyduje kolejność zgłoszeń! Udział w obozie dzieci od 3 do 4 lat będzie możliwy jedynie w przypadku zebrania się 3-5-osobowej grupy.

Ulica nie będzie „odgórnie” organizowała osobnego obozu dla dzieci (jest to związane z trudnościami formalno-prawnymi w przypadku organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży). Oznacza to, że te z Was które przyjadą z dziećmi, wraz z innymi chętnymi uczestniczkami, a także z pomocą zatrudnionych opiekunek, będą odpowiedzialne za zorganizowanie czasu, zajęć i opieki dla dzieci. Opiekunki zapewnią opiekę i zajęcia dla dzieci w wymiarze 4 godziny dziennie dla dzieci młodszych oraz 8 godzin dziennie dla dzieci starszych (jedynie w dniach, w których realizowane będą zajęcia dla dorosłych).

Pytania dotyczące udziału dzieci w FALi (warunki w Kaczym Bagnie, opieka, wyżywienie itp.) wysyłajcie na adres e-mail: ulica.siostrzana.dzieci@wp.pl

Zapewniamy atrakcyjne zajęcia przez cały dzień, sale i materiały do zajęć, spotkanie fascynujących dziewczyn i kobiet, piękne widoki i jezioro w pobliżu (20 min. na piechotę), tańce, ogniska, świetną zabawę. A także miejsce na polu namiotowym (trzeba mieć swój namiot) z dostępem do węzła sanitarnego, całodzienne wyżywienie wegetariańskie przygotowywane wspólnymi siłami z pomocą 2 zatrudnionych kobiet (to oznacza, że będą dyżury przy przygotowywaniu posiłków i sprzątaniu).

MIEJSCE: Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, http://www.kaczebagno.pl (gmina Kurzętnik, okolice Brodnicy)

DOJAZD: we własnym zakresie i na własny koszt.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA AKCJĘ?

Wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy on-line . Jeśli nie masz stałego połączenia z Internetem, albo z innych powodów nie możesz się posłużyć formularzem on-line – napisz do nas (wyślemy formularz poczta zwykła, e-mailem lub przekażemy Ci pytania telefonicznie, możesz też go ściągnąć )

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W FALi?.

Za udział w FALi płacisz tylko 500 zł (w tym przez 13 dni: miejsce na polu namiotowym z dostępem do sanitariatów, całodzienne wyżywienie, zajęcia)

Jeśli przyjeżdżasz z dzieckiem, za jej/jego udział płacisz tylko 100 zł (jest to koszt pokrywany przez kobietę, która z nim/nią przyjeżdża).

Dla 4 kobiet/dziewcząt w trudnej sytuacji finansowej przewidujemy „stypendia” – dofinansowanie 50% kosztów udziału w FALi (osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o opisanie sytuacji; w przypadku dużej liczby wniosków decydować będzie kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2010.

Po otrzymaniu od Was zgłoszenia będziemy się z Wami kontaktować i przekazywać kolejne informacje – na temat zajęć, wpłat itd.

Z Waszej strony ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia będzie dokonanie wpłaty (jak najszybciej, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia).

Informacje dodatkowe:

e-mail: oboz@siostrzana.org

Wszystkie informacje możecie też uzyskać pod numerem: 501 123 575 (Ewa), 33/812 67 49 – po 20.00 (Lucyna)

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.