Obozy feministyczne

FAIR (Feministyczna Akcja Informacyjno-Rekreacyjna)

Pierwsza nazwa obozu nawiązuje do idei uczciwości, równych i sprawiedliwych zasad, poszanowania równych praw wszystkich uczestniczek danego wydarzenia.

FALa (Feministyczna Akcja Letnia)

W związku z dużymi zmianami w grupie organizującej obozy w 2005 roku, po wielu rozmowach ustaliłyśmy, że dobrze będzie zmienić nazwę choćby po to, żeby zaznaczyć tę zmianę, żeby nie udawać, że nic się nie zmieniło. Od tamtej pory obozy feministyczne Ulicy Siostrzanej odbywają się pod nazwą Feministyczna Akcja Letnia, czyli FALa – w nawiązaniu do fal feminizmu.

Od 2016 roku obóz nosi nazwę Feministyczno-Queerowa Akcja Letnia (ze “starym” skrótem FALa).

Jaki jest cel obozów?

Pragniemy co roku budować przestrzeń na współdziałanie, wzmacnianie, rozwój, oraz odpoczynek kobiet. Naszym celem jest także stworzenie możliwości poprowadzenia zajęć przez same uczestniczki obozu: aby stały się współtworzącymi na równych zasadach to wydarzenie.

Ideą obozu jest współodpowiedzialność za wspólnie spędzany czas. Jeśli chcesz poprowadzić na obozie zajęcia – zgłoś swą propozycję w formularzu. Jeśli masz ciekawy film, muzykę, książki, gry, którymi chciałabyś się „podzielić” w czasie obozu z innymi uczestniczkami – przywieź je z sobą (a potem zabierz z powrotem do domu :). Jeśli masz jakiś pomysł na spędzanie czasu wolnego – zaproponuj go. Wspólnie „składamy się” na wydarzenie, jakim jest FAL 🙂

W czasie trwania obozu dzielimy się obowiązkami: w oparciu o grafik dyżurów dbamy o przestrzeń, sprzątamy, oraz pomagamy zatrudnionym do gotowania osobom w przygotowaniu posiłków. Jeśli zdarzy się tak, że nie masz dyżuru, ale zauważysz, że jakaś osoba o swoim najwyraźniej zapomniała, nie wahaj się (dla wspólnego dobra 🙂 chwycić za szczotkę i przywrócić porządek.

Jak to działa?

Poprzez zaproponowanie takiej formy, umożliwiającej wszystkim. uczestniczkom samodzielne tworzenie programu oraz gospodarowanie czasem i przestrzenią, chcemy doprowadzić do wypracowania platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności, otwartej dla wszystkich kobiet bez względu na ich status społeczny, materialny, wiek, orientację seksualną, wykształcenie itd.

Dzięki możliwości współudziału w tworzeniu tej przestrzeni zostaną uwzględnione różne interesy i punkty widzenia kobiet.

Nasze doświadczenie

Opieramy się na doświadczeniach Międzynarodowej Letniej Szkoły “Hippopotamus”, która została zorganizowana przez Frauen Anstiftung z Niemiec w 1995 roku, w Słowenii. W obozie tym uczestniczyło około 250 kobiet z całej Europy. W grupie Polek były również Agata Teutsch i Beata Zadumińska, członkinie grupy Ulica Siostrzana.

 

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.