Zapraszamy na 12. Feministyczną Akcję Letnią 2015!

fal2015Feministyczna Akcja Letnia (FALa) to edukacyjny obóz dla kobiet*, organizowany corocznie przez nieformalną grupę Ulica Siostrzana (www.siostrzana.org). Obóz jest dla nas przestrzenią dialogu, konsensualnego podejmowania decyzji, krytycznego myślenia i szacunku dla różnorodności.

Wspólnymi założeniami, które przyjmujemy i promujemy, są: feminizm (definiowany na różne sposoby), współpraca kobiet* oraz szeroko pojmowana równość (równość kobiet i mężczyzn, osób o różnorodnych tożsamościach płciowych, orientacji psychoseksualnej, statusie rodzicielskim, pochodzeniu etnicznym, stopniu sprawności, wieku, statusie ekonomicznym i innych), otwartość, odpowiedzialność za siebie i współodpowiedzialność za wydarzenie, w którym się uczestniczy.

Jeśli je podzielasz i masz “wolny” czas od 23 lipca do 2 sierpnia 2015 roku – zgłoś się na FALę! Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Feministyczna Akcja Letnia 2015 (ogólne założenia) oraz w Zasadach obozu (konkretne informacje). Zgłosisz się poprzez zakładkę Zgłoś się na obóz. Zakładka Obozy feministyczne to relacje z tego, co działo się na FALach w latach poprzednich.

*Kobieta/dziewczyna – osoba mająca doświadczenie życia jako kobieta/dziewczyna i/lub socjalizacji do roli kobiety (także osoba transseksualna i transgenderowa).

Dodaj komentarz


Uzupełnij brakujące cyfry w poniższym działaniu. Dzięki temu wiemy, że jesteś człowiekiem :-) *

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.