Wciąż są WOLNE MIEJSCA na tegorocznym obozie!

 

Kliknij tutaj, żeby otworzyć formularz zgłoszeniowy na FALę 2018!

Po jego wypełnieniu osoby odpowiedzialne za zbieranie zgłoszeń skontaktują się z Tobą.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zarezerwowaniem miejsca na obozie. O zarezerwowaniu miejsca decyduje kolejność wpłat. Konto: Fundacja Autonomia, ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 Kraków, nr konta 76124046501111001042044674. Tytuł wpłat: “Darowizna – Ulica Siostrzana”. Po dokonaniu wpłaty za obóz otrzymasz maila z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na obozie. Informacje o kosztach i stypendiach podane są w zakładce FALA 2018/ Założenia.

Do zobaczenia w Kaczym Bagnie!

Image Laurene Boglio

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.