Ulica Siostrzana zorganizowała do tej pory dwanaście obozów feministycznych w których udział wzięło już ponad pół tysiąca kobiet*.

Dwa pierwsze obozy, w latach 2002 i 2003 odbywały się pod nazwą Feministyczna Akcja Informacyjno-Rekreacyjna FAIR.

Obozy w latach 2004-2005 i 2007-2015 nosiły nazwę Feministyczna Akcja Letnia – FALa.

Od 2016 roku wprowadzamy nową nazwę: Feministyczno-Queerowa Akcja Letnia (ze „starym” skrótem FALa).

W lecie 2006 roku zorganizowałyśmy kobiecy spływ kajakowy i spotkanie robocze Ulicy Siostrzanej.

Pierwsza akcja odbyła się na Suwalszczyźnie, zaś druga na Warmii. Obozy w 2004 i 2005 roku odbyły się ponownie na Suwalszczyźnie, natomiast w 2007 i 2008 byłyśmy w Bieszczadach, w latach 2009-2011 w gminie Kurzętnik k. Nowego Miasta Lubawskiego. Planujemy tam powrót w tym, 2016, roku, po kilkuletnim korzystaniu z bazy ZHP w Drogomyślu.

Podczas wszystkich akcji kobiety* mogły wziąć udział w niezliczonej ilości warsztatów, zajęć, wykładów i dyskusji. Spotkać się i porozmawiać z osobami zaangażowanymi w ruch feministyczny, kobiecy. Na FAIR i FAL gościły m.in.: Agnieszka Graff, Dobrochna Kałwa, Beata Kowalska, Hanna Lipowska Teutsch, Anna Nacher, Beata Zadumińska i wiele innych, dla których działanie na rzecz kobiet jest niezwykle ważnym elementem życia.

Dzieci spędzały czas pod fachową opieką instruktorek rozwijając swe umiejętności i zdolności i po prostu doskonale się bawiąc.

* Wszystkie osoby organizujące FALę doświadczyły i/lub doświadczają funkcjonowania w rolach kulturowo przypisywanych kobietom, mogą, ale nie muszą identyfikować się z tym genderem

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.