Zasady ogólne Obozu Dziecięcego

1. Mamy łącznie 15 miejsc: 10 miejsc dla dzieci starszych oraz 5 miejsc dla dzieci młodszych. Wiek dzieci ustalamy na podstawie dokładnej daty urodzenia – nie tylko roku, ale i dnia miesiąca. Dzieci młodsze to chłopcy i dziewczynki od ukończonych przed terminem FALi 3 do 5 lat. Dzieci starsze to dziewczynki od 6 lat do 13 lat oraz chłopcy od 6 lat do 10 lat (jeśli są po raz pierwszy), i do 11 lat, jeśli już byli na FALi.
Dziewczynki, które w dniu obozu mają skończone 13 lat, biorą w nim udział jako pełnoprawne (i pełnopłatne :)) uczestniczki.
Na obóz można też przyjechać z dzieckiem najmłodszym: w wieku od 0 do 3 lat (sprawdźcie dokładnie warunki udziału). Liczba dzieci poniżej trzeciego roku życia jest ograniczona do trzech.
O zakwalifikowaniu dziecka na obóz decyduje kolejność wpłat. Zasady obozu dziecięcego są obowiązkowe dla wszystkich osób uczestniczących oraz wszystkich dzieci.

2. Dzieci powyżej 3 roku życia (skończonych przed FALą – zgodnie z dzienną datą urodzenia) mają zorganizowane zajęcia pod opieką wykwalifikowanych opiekunek w każdy dzień warsztatowy w
godzinach, w których odbywają się zajęcia dla dorosłych. W pozostałym czasie, a więc także w dni wolne, osoba, pod opieką której dziecko przyjechało, samodzielnie zajmuje się dzieckiem.

3. Dzieci w wieku 0-3 lata nie mają zorganizowanej opieki. Jeśli chcesz przyjechać na obóz z dzieckiem poniżej 3 roku życia, proponujemy, żebyś przyjechała w towarzystwie innej dorosłej osoby,
która będzie wspierać Cię przy opiece, tak, abyś mogła/mógł brać udział w wybranych warsztatach.

Jeśli chcesz przyjechać na obóz z dzieckiem poniżej 3 roku życia, skontaktuj się z osobami organizującymi FALę w celu uzgodnienia miejsca do spania dla dziecka oraz ewentualnych potrzeb w
zakresie samodzielnego przygotowywania/podgrzewania posiłków (innych niż te gotowane dla wszystkich).

Zajęcia dla dzieci

1. Osoby organizujące FALę nie organizują zajęć dla dzieci od 0 do 3 lat. Prawdopodobnie część zajęć dla dorosłych będzie otwarta na udział opiekunek z tak małymi dziećmi.

2. Zajęcia prowadzone są dla dzieci od ukończonych przed obozem 3 do 13 lat. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach, o ile mają doświadczenie „rozłąki” z osobą opiekującą się nim na co dzień
(chodziły do przedszkola, żłobka itp.). W razie dużych trudności z adaptacją dziecka matka/osoba opiekująca się będzie musiała sama zapewnić mu/jej opiekę.

3. Zajęcia dla dzieci odbywają się w trakcie trwania zajęć, co zostanie ustalone na miejscu.

4. Zajęcia są prowadzone są przez wykwalifikowane opiekunki i wolontariuszki według ustalonego programu, który prześlemy drogą mailową. Opiekunki są otwarte na rozmowę.

5. Dzieci powinny być przyprowadzone na zajęcia pięć minut przed rozpoczęciem zajęć oraz odebrane pięć minut po ich zakończeniu. W razie potrzeby innej godziny przyprowadzenia/odbioru
należy ustalić to z opiekunką.

6. Podczas pierwszych zajęć wszystkie dzieci zostaną poinformowane o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz uczestnictwa w warsztatach (patrz poniższy Regulamin dla dzieci).

7. W zajęciach nie uczestniczą inne dorosłe osoby, chyba, że zostało to ustalone wcześniej i jest uzasadnione (np. w przypadku przeprowadzania innych zajęć tematycznych z dodatkową instruktorką lub zdarzeń losowych wymagających obecności matki bądź osoby opiekującej się dzieckiem).

REGULAMIN, który dotychczas był przedstawiany dzieciom (choć każdego roku tworzą go na nowo)

1. Mówimy, gdy chcemy wyjść do łazienki, gdy rozboli nas głowa albo brzuch, gdy dzieje się coś niepokojącego.

2. Jeśli chcemy oddalić się od grupy – informujemy o tym opiekunkę.

3. Podczas zajęć zachowujemy się tak, aby było nam dobrze i bezpiecznie.

4. Dbamy o materiały, których używamy oraz o miejsce, w którym się znajdujemy (wyposażenie pomieszczeń, las).

Wszelkie uwagi oraz wątpliwości można zgłaszać do koordynatorki obozu dziecięcego:

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.