Zgłoś się

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na FALę (zapraszamy około lutego 2020:)

 

Po wypełnieniu  formularza osoby odpowiedzialne za zbieranie zgłoszeń skontaktują się z Tobą.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zarezerwowaniem miejsca na obozie. O zarezerwowaniu miejsca decyduje kolejność wpłat. Konto: Fundacja Autonomia, ul. Konrada Wallenroda 55/75, 30-867 Kraków, nr konta 76124046501111001042044674. Tytuł wpłat: “Darowizna – Ulica Siostrzana”. Po dokonaniu wpłaty za obóz otrzymasz maila z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na obozie. Informacje o kosztach i stypendiach podamy wkrótce.

Do zobaczenia w Kaczym Bagnie!

Image Laurene Boglio